Hakkımızda

Kalite

KPS, KRAS mutasyon testi için Avrupa Patologlar Derneği EQA çalışması dahil olmak üzere üç bağımsız kurum dışı kalite güvence (EQA) çalışmasında %100 doğruluk (duyarlılık ve özgünlük) değerine ulaşmıştır.

Hekimler KPS ile saptanan EGFR mutasyonu olan NSCLC (küçük hücreli olmayan akciğer kanseri) hastalarında EGFR-TKI (erlotinib ve gefitinib) için %100’e yakın yanıt oranı saptamıştır(1). Bu değer, hasta seçiminde diğer yöntem ve laboratuvarların kullanıldığı klinik çalışmalarda bulunana göre daha yüksek bir korelasyondur. Bu, teorik olarak bizim tanı teknolojimiz kullanıldığında, aynı ilacın biyolojik göstergeye dayalı bir tedavi ya da kinik çalışmada daha başarılı olabileceği anlamına gelmektedir.

KPS ISO 9001.2008 kalite standartları sertifikasına sahiptir.

Seçilmiş Sertifikalar:
cert-2014 EQA_2012_KRAS SGS_UKAS_ISO9001_english KRAS_2010_QuIP_certificate KRAS_2010_EQA_certificate

1. Akciğer adenokarsinomlarında yüksek epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) gen kopya sayısı ve aktivasyon mutasyonu, standart immünohistokimya ile EGFR proteini için her zaman pozitiflik ile sonuçlanmaz. Pinter F, Papay J, Almasi A, Sapi Z, Szabo E, Kanya M, Tamasi A, Jori B, Varkondi E, Moldvay J, Szondy K, Keri G, Dominici M, Conte P, Eckhardt S, Kopper L, Schwab R, Petak I. J Mol Diagn. Mart 2008;10(2):160-8.

DUYURUN

Sosyalleşin. Kanser ile mücadelede başkalarına yardım edin.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy