Hakkımızda

Bilim

KPS’nin yaptığı işin merkezinde, moleküler ve klinik kanıtların sağlam biçimde test edilmesi ve gözden geçirilmesi yer almaktadır.

Sürekli gelişen kanıta dayalı tıp en yüksek kanıt düzeyinde üretilmiş bilgileri gerektirir. KPS moleküler profilleri, esas olarak SANGER Enstitüsü’nün Kanser Somatik Mutasyon Listesi (COSMIC) veritabanını ve PUBMED’teki hakemli gözden geçirilmiş yayınları referans almaktadır.

Ayrıca kanser tiplerinin genomik özellikleri hakkında giderek artan şekilde veri sağlayan KANSER GENOM ATLASI projeleri de dikkate alınmaktadır.

Belli biyolojik göstergeler bazı tümör tiplerinde ilacın ruhsatlandırılmasında yer almaktadır (örn. EGFR – gefitinib). Daha sonra klinik çalışma yayınları hedefe yönelik ilacın diğer tümör tiplerinde de ön gösterge niteliğindeki biyolojik gösterge varlığında etkili olabileceğini ortaya koyabilmektedir (örneğin kolon kanserinde HER-2 – trastuzumab).

Dramatik sonuçlar elde edilmiş olgu çalışmalarının yayınlanması da seyrek değildir. Bu potansiyel bilgi açığının (örn. klinik dışı veri olmaması) doldurulması için KPS moleküler ve biyolojik kanıtların algoritma oluşturacak karar ile birleştirilmesi gerektiğini düşünmektedir.

KPS, gelecekte odaklanılması gereken noktanın istatistiksel olarak kanıtlanmış olsa bile marjinal etkilerden çok sağlam klinik sonuçlar ve biyolojik ilişkiler olması gerektiğini düşünmektedir.

Biz iki evreli kanıt derecelendirme sistemi kullanıyoruz. İlki klasik kanıta dayalı tıpta olduğu gibi deneysel tipte referanslardır. İkincisi verinin sağlamlığını göstermeye çalışır. Örneğin, KRAS mutasyonları belli EGFR inhibitörlerine yanıtı neredeyse %100 dışlarken, PIK3CA mutasyonlarının anlamlılığına ilişkin veriler o kadar sağlam değildir.

Genel Moleküler Bilgiler hakkında daha fazla bilgi edinin

DUYURUN

Sosyalleşin. Kanser ile mücadelede başkalarına yardım edin.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy