Bilgi tabanı

Hedef tedaviler

Modern kanser tedavisinin umudu: tümörü hedefleyen tedaviler

Son yıllarda kanser tedavisi alanında iki temel elemente sahip bir paradigma kayması gözlenmiştir. Biri tek başına ya da geleneksel tedavi biçimleri ile kombinasyon halinde kullanılan ve sayısı giderek artan terapötik seçeneklerdir; hastaların durumunda önemli düzelmelere yol açmıştır.

Hedefe yönelik tedaviler sürekli gelişmektedir. Sürekli yeni hedefe yönelik ilaçlar ruhsatlandırılmakta ve dünyada yaklaşık 400 molekül hedefe yönelik tedavi için araştırılmaktadır. Bu çok büyük bir sayıdır ve bu alandaki araştırmaların hacmini göstermektedir. Gelecek yıllarda hedefe yönelik ilaç pazarında gerçek bir patlama olması ve uygun hastalarda hedefe yönelik tedavi sağlayan kanser ilacı sayısında belirgin artış beklenebilir.

Paradigma kaymasının diğer elementi, onkoloji uzmanları tarafından başlangıçta bile önemsiz bulunamayacak yeni bir bakıştır. Bugün birkaç yıl önce yalnızca küçük bir topluluk tarafından kabul edilenler kesin hale gelmiştir. Tümörün histolojik ya da anatomik yapısından bağımsız olarak hedefe yönelik tedavi etkililiği tümör hücrelerinin genetik materyalindeki gen kusuruna bağlıdır.

Bir hedef bulunursa, hedef tedavi en iyi çözümdür

Hedefe yönelik antitümör tedavisi tüm hastalar için etkili bir tedavi değildir. Fakat yanıt pozitif olduğunda, önceki sonuçlarla karşılaştırıldığında sıklıkla dramatik farklar gözlenebilir.

Başarılı bir tedavi için ilk koşul ilacın hedefinin bilinmesidir. Bunun için moleküler tanı testi gerekir. Tümör hücrelerinde hedef bulunursa hedefe yönelik ilaç az ya da çok etkili olacaktır. Bunun anlamı hedefe yönelik ilaç ile geleneksel tedavi kombinasyonu kullanılarak ya da önceki seçeneklerin hiçbiri kullanılmadan bile iyi sonuçlar alınabileceğidir.

Tümör hücreleri hedefe yönelik tedavi için hedef içermediğinde de test gereksiz olmayacaktır. Bu durumda size ya da yakınınıza geleneksel tedavi biçimlerinin uygulanması gerektiği açıktır. Bu koşullarda hedefe yönelik tedavi daha sonra mümkün olabilir. İlaçlar için hedef işlevine sahip gen kusurlarının saptanması süreklilik temelinde yürütülür; birkaç yıl içinde size ya da yakınınıza durumunuzda önemli düzelmelere yol açabilecek hedefe yönelik bir tedavi önerilebilir.

Hedef tedavilerin sirri: bozuk proteini baskilarlar

Modern hedefe yönelik kanser ilaçlarının hedefleri hücrelerin genetik materyalindeki gen kusuru nedeniyle bozulmuş proteinlerdir. Yukarıda söz edildiği gibi, bu gen kusurlarının saptanması dinamik biçimde süreklilik temelinde yürütülür. Dünyada tıbbi araştırma merkezlerinde binlerce doku örneği çalışılmıştır, bu nedenle olası ilaç hedefleri ile ilgili yeni araştırma sonuçları neredeyse günlük elde edilmektedir (Kanser Somatik Mutasyon Listesi adı verilen ve uzmanlarımız tarafından günlük olarak izlenen tümör oluşumu ile ilgili gen kusurlarını içeren veritabanına SANGER Enstitüsü internet sitesinden ulaşılabilir: Catalogue Of Somatic Mutations In Cancer).

ONCOMPASS adını verdiğimiz hizmeti bize gönderilen doku örneklerini güncel olarak bilinen tüm gen kusurları açısından test etmek ve daha sonra uygulanabilecek modern hedefe yönelik kanser tedavisini belirlemek üzere tasarladık.

DUYURUN

Sosyalleşin. Kanser ile mücadelede başkalarına yardım edin.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy