Bilgi tabanı

Meme kanseri

Hormon tedavisine dirençli meme kanseri olan hasta.

Bu hasta sağ meme ucunun altında küçük bir tümör fark etmiş. Bu tümör cerrahi olarak çıkarılmış ve kanserli bulunmuş. Beş yıl sonra tümör akciğerine yayılarak çok odaklı akciğer metastazına yol açmış. Metastazlardan biri cerrahi olarak çıkarılmış ve patolojik inceleme ilk tanıyı doğrulamıştır. Meme kanserinde hedefe yönelik tedavi için üç molekül test edilmektedir: Östrojen reseptörü, progesteron reseptörü ve HER-2 reseptörü. Bu tümörde östrojen reseptörü saptanmıştır. Bu nedenle hastaya östrojen üretimini engelleyen tedavi ve kemoterapi uygulanmıştır. Bununla birlikte bu tedaviye karşın tümörler büyümeye devam etmiş ve bu nedenle onkoloji uzmanı Oncompass™ testi önermiştir.

Oncompass™ moleküler tanısında FGFR (Fibroblast Büyüme Faktör Reseptör) adı verilen molekülü kodlayan bir genin çok fazla olduğu saptandı. Bu molekül meme kanseri hücrelerinin büyüme ve sağ kalımı uyardığı ve östrojen reseptörü pozitif hastalarda hormon tedavisine karşı dirence neden olduğu bilinen bir moleküldür.

Oncompass™ Hesap Makinesi FGFR molekülünü hedefleyen birkaç bileşik saptadı. Bu bileşikler klinik kullanımda değildi fakat Oncompass™ Almanya’nın Köln şehrindeki bir onkoloji merkezinde bir klinik çalışma buldu; burada araştırmacılar deneysel bir FGFR inhibitörü ile tedavi edecekleri FGFR mutant hastaları arıyordu. Bu çalışmanın çalışmaya alınma kriterlerine hastanın klinik durumu ve önceki tedavileri de uygun bulundu. KPS Hasta Destek Hizmeti araştırmacılarla iletişime geçerek ilk muayene için randevu aldı. Bu olguda yol ve konaklama çalışma tarafından karşılandı.

Hastaya en az 6 aydır bu deneysel tedavi uygulanıyor ve tümörün büyümesi durdu.

Olguların %20-30’unda ortaya çıkan FGFR’nin yanı sıra hormon tedavisi gibi geleneksel tedavilere karşı dirence neden olan birkaç gen daha bulunmaktadır fakat yeni hedefe yönelik tedavileri için hedef oluşturmaktadırlar.

HER-2 geninde artış tümörlerin %20’sinde ortaya çıkar fakat bunların yalnızca yarısı gerçekten geleneksel anti-HER-2 hedefe yönelik tedavilerine duyarlıdır. Bunun nedeni HER-2 ile birlikte bulunan diğer kanser genlerindeki mutasyonlardır. Neyse ki, bunlar için kullanılabilecek yeni hedefe yönelik ilaçlar mevcuttur.

Meme kanserinin diğer önemli bir grubu “üçlü negatif” olarak adlandırılır. Bunun anlamı rutin olarak test edilen üç molekül için de negatif sonuç vermesidir; tümör büyümesinden sorumlu molekül bilinmemektedir. Oncompass™ bu tümörler için de yeni hedefler araştırabilir.

DUYURUN

Sosyalleşin. Kanser ile mücadelede başkalarına yardım edin.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy