Bilgi tabanı

ONCOMPASS™ neden ihtiyacim var?

Kanserde bir milyon mutasyon potansiyeline sahip 138 “sürücü” gen vardır. Sizin kişisel mutasyon profiliniz hangi hedefe yönelik tedavinin sizde işe yarayacağını etkiler. Ruhsatlı ya da klinik çalışmalarda kullanılan en az 260 bileşik bulunmaktadır.

Doktorunuzun sizin için en iyi kişisel tedaviyi seçmesi karmaşık tanı ve bilgi teknolojisi gerektirir ve ONCOMPASS™ bunu sağlamaktadır.

DUYURUN

Sosyalleşin. Kanser ile mücadelede başkalarına yardım edin.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy