Bilgi tabanı

ONCOMPASS™ nedir?

ONCOMPASS ™: onkolojide en iyi kişisel tedavinin bulunmasi için bir pusuladir

Kişisel tedavinizi seçme hizmeti için kullanılan ONCOMPASS™ terimi, “onkoloji” (kanser bilimi) ve “compass” (pusula) sözcüklerinden oluşmaktadır. ONCOMPASS™ tedavinizi etkileyecek bir gen mutasyonu olup olmadığı konusunda ayrıntılı bilgi sağlamaktadır.

Sonuca göre onkoloji uzmanınızın sizin için kişisel bir tedavi planlayabileceği bir bilgi olarak tümörünüzde özel bir gen mutasyonu ya da mutasyonları olup olmadığını söyleyebiliriz.

Size dünyada sizin tümörünüze özgü bir tedavi seçeneği olup olmadığı hakkında bilgi verilecektir. Bu tedavi ya piyasada bulunan bir ilaç ya da klinik çalışma evresinde olan bir ilaç olabilir.

Hangi tedavinin etkisiz olabileceği bilgisi de değerlidir; gereksiz acı ve maliyetten kaçınılmasını sağlar.

Bizim testlerimize göre herkese uygulanabilecek kişisel bir tedavi saptama sözü veremeyiz, yalnızca bu konuyla ilgili güvenilir bir yanıt verebiliriz.

Yanıt sıklıkla güncel tedavi stratejisine devam edilmesi ve bunun değiştirilmemesidir. Çünkü hedefe yönelik tedavilerin bu evresinde bile cerrahi yöntem ile tümörün çıkarılması hala en etkili yöntemdir ve güncel olarak uygulanan radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapiler ile bunların kombinasyonları sıklıkla başarılıdır, en önemlisi de moleküler bilgiler temelinde sunulan olasılıkların nasıl kullanılacağı konusunda size yardımcı olacak bir onkoloji uzmanınız olmasıdır.

Tüm avrupa’da benzersiz bir olanak sunmaktayiz

KPS Avrupa’da öncü bir yeni sağlık hizmeti olan moleküler onkoloji bilgi hizmeti sunmaktadır. ABD’de birkaç yeni kurulmuş benzer hizmet sağlayıcı bulunmaktadır. Avrupa’da verileri bilişim şirketleri tarafından değerlendirilen büyük moleküler genetik ve patoloji merkezleri ile yeni kuşak genetik analiz yöntemleri kullanan merkezleri olduğunun belirtilmesi gerekir. Bunlar bizim hizmetimizin alternatifi değildir ya da rakiplerimiz değildir fakat potansiyel ortaklarımızdır. KPS kanser biyoloji araştırmalarından elde edilen bilgi, moleküler tanı testleri sonuçları ve hedefe yönelik tedavi seçeneklerinin uygulanması için gerekli bilgi ile bağlantılı hizmet sunmaktadır.

Bilgi bombardimanı nedeniyle, kişisel tedavi şansini en üst düzeye çikarmak için yeni çözümlere ihtiyacimiz var

En az 400 gen ve 400 ilaç uygunluk testi ile ilişkili sorular bilgi bombardımanına yol açmıştır; geleneksel yöntemlerle bunların anlamının çözülmesi güçtür.

Bu nedenle tanı merkezimiz sonuçların yorumlanmasında tedavi eden hekimlere destek hizmeti sunmaktadır. Tümörün hangi etkin maddeye duyarlı ya da dirençli olduğuna karar verilmesinde destek vermekteyiz. Böylece tedavi eden hekime yardımcı olabiliriz fakat tedavi eden hekimin belli bir ilacı seçerken diğer kriterleri de (hastalığın evresi, eş zamanlı hastalıklar, kan sayımı vb.) dikkate alacağı bilinmelidir.

Dünyada ruhsatlı birçok yeni ilaç bulunmaktadır ve yüzlerce ilaç da çeşitli ülkelerde geliştirilmektedir; bunlardan birçoğunun biyolojik göstergelerle ilişkisi vardır. Tüm çalışmaların çalışmaya alınma/alınmama kriterlerinin hatırlanması olanaksızdır. Bu nedenle bizimki gibi moleküler tanı ve bilgi sağlayan merkezler gereklidir. Moleküler testlerin yanı sıra mevcut tüm klinik çalışmaların sürekli güncellenen bir veritabanı da sağlamaktayız. Bu sayede merkezimiz hedefe yönelik tedavilerle ilişkili olarak yürütülmekte olan neredeyse tüm klinik çalışmalar hakkında bilgiye sahiptir.

Çalışma sonuçları onkoloji merkezinde mevcut olan destekli tedaviler arasında seçim yapılmasına yardımcı olabilir. Belli ilaç ya da kullanım yöntemleri için farmasötik kurumun onayı da gerekebilir. Uzmanlarımız sizi tedavi eden hekime idari iş yükünü azaltmak amacıyla bu onay için yardımcı olabilir. Bununla birlikte bu tedavi seçeneklerinin genellikle genel sigorta sistemleri tarafından karşılanmadığı belirtilmelidir.

Gen mutasyonu ormaninin anlami konusunda size yardimci oluyoruz

Tanı testlerimiz en sık olarak kanserden sorumlu olan 58 gendeki olası mutasyonları saptayabilir. Bu genleri en sık olarak akciğer kanseri, kolon kanseri, mide kanseri, prostat kanseri, over (yumurtalık) kanseri, meme kanseri ve baş ve boyun kanserinde buluyoruz.

Olası tüm kanser genlerini test etmememize karşın en sık olanlarını test ettiğimizden olguların %70-80’inde mutasyon buluyoruz. Bu mutasyonlardan herhangi biri herhangi bir kanserde ortaya çıkabilir fakat belli mutasyonlar bir kanserde diğerine göre daha sık görülür.

Dünyadaki merkezlerin çoğunda rutin testlerde yalnızca gen çiftleri değerlendirilmektedir fakat ABD’deki genel uygulama on iki çift genin test edilmesidir. Bizim hizmetimiz daha kapsamlıdır, yukarıda belirtildiği gibi en son teknoloji ve en yüksek uzmanlıkla kanser ile ilişkili toplam 58 olası gen mutasyonunu test etmekteyiz. Hizmetimiz yalnızca tanıda değil gen ormanının anlamı konusunda da destek sağlamamız açısından benzersizdir; moleküler testlerden elde edilen sonuçları tedavide kullanılmak üzere “tercüme” ediyoruz.

Bize gelen hastalara şeffaf olmayan veriler ile birlikte tedavi eden hekim için gerçek ve uygulamaya yönelik yardım sağlıyoruz. Tümör tipiniz için uygun etki mekanizmasına sahip ruhsatlı ya da henüz ruhsatlı olmayan bir ilacın olup olmadığı; size etkili bir tedavi sunabilecek bir klinik çalışmanın olup olmadığı açıklığa kavuşacaktır.

DUYURUN

Sosyalleşin. Kanser ile mücadelede başkalarına yardım edin.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy