Bilgi tabanı

Tek gen moleküler tani testleri ve oncompass™ arasindaki fark nedir?

Kanser ile ilişkili gen mutasyonunu saptamaya yönelik moleküler tanı testlerini daha önce duymuş olabilirsiniz. Gen mutasyonu saptanması (mevcut ya da geliştirilmekte olan ilaçlar için hedeflerin saptanması anlamına gelir) sizin ve yakınınızın modern hedefe yönelik kanser tedavilerine ulaşmanıza olanak sağlar.

Günümüzde dünyada birkaç merkez moleküler tanı testleri yapmaktadır fakat yalnızca belli gen ya da gen dizileri için bu testleri uygulamaktadır. En fazla bilinen testler kolon kanseri için KRAS testi, akciğer kanseri için EGFR testi ve meme kanseri için HER-2 testidir. Bu testler bu kanser türlerinde mevcut olan onaylı hedefe yönelik ilaçların etkili olup olmayacağının öngörülmesini olanak sağlamaktadır.

Tek gen testlerinde soru, belli bir onkoloji merkezindeki hedefe yönelik ilacın bir hastaya verilip verilemeyeceğidir. Buna “ilaca uygun hasta” yaklaşımı adı verilir.

Çoklu gen testlerinde öncelikle hastada mevcut gen mutasyonlarını saptamaktayız. Daha sonra moleküler onkoloji veritabanımızı kullanarak bu ya da dünyadaki başka bir onkoloji merkezinde hangi hedefe yönelik ilacın kullanılabileceğini bulmaya çalışıyoruz. Bu “hastaya uygun ilaç” yaklaşımı adı verilir.

Oncompass ayrıntılı çoklu gen moleküler testi sunmakla kalmaz, bu bulguları tam olarak yorumlar ve hastaların klinik ve moleküler profiline uygun yararlı olabilecek klinik çalışma listesi de oluşturur.

DUYURUN

Sosyalleşin. Kanser ile mücadelede başkalarına yardım edin.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy