Bilgi tabanı

Tümör ile ilişkili gen mutasyonlarinin saptanmasinda hangi örnekler kullaniliyor?

Bu moleküler tanı testleri için tümör hücrelerindeki genetik materyali (DNA) kullanıyoruz. Olguların çoğunda patolojik tanı testleri için hastadan alınmış olan doku örneklerinden DNA çıkarılır. Bu örnekler hastanenin patoloji bölümünde 20-30 yıl saklanır, çoğu zaman bunlara kolayca ulaşılabilir. Geliştirdiğimiz moleküler tanı teknolojisinde doku örneği ve sitoloji sürüntüleri, formalinde sabitlenerek test için uygun hale getirilir. Böylece genellikle tekrar örnek alınmasına gerek yoktur.

Kuşkusuz tümör doku örneği önceki testlerde bozulmuş olabilir ya da çok küçük olabilir. Ayrıca tümörün biyolojik özellikleri sınırlı düzeyde de olsa değişebileceğinden rekürrent ya da metastatik tümör için tekrar örnek alınması gerekebilir.

Doku örneğinden çıkardığımız genetik materyali anormal değişiklik gösteren genler açısından test ediyoruz. Bu gen mutasyonlarının saptaması için küçük bir DNA örneği ile işlem yapılıp çoğaltılmalıdır. DNA dizilerinin çoğalmak için lazer yardımlı mikrodiseksiyon adı verilen en son teknolojiyi kullanıyoruz. Bu yöntem bir lazer ışını kullanarak mikroskopta işaretlenmiş tümör hücrelerinin reaksiyon tüpüne alınması ve böylece daha sonra yalnızca tümör hücresinden alınan DNA ile çalışılmasıdır. Bu teknoloji tümör hücresinden çıkarılan DNA ile test yapılırken en yüksek doğruluğa ulaşılmasına olanak sağlar. Diğer bir avantajı da test için gerekli olan DNA’nın çok küçük doku örneklerinden elde edilebilmesidir.

DUYURUN

Sosyalleşin. Kanser ile mücadelede başkalarına yardım edin.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy