Bilgi tabanı

ONCOMPASS™ Full

ONCOMPASS™ Full, öncü bir moleküler tanı ve tedavi bilgi hizmetidir.

Aşağıda belirtilenleri kapsamaktadır:

Yeni nesil dizilim yöntemleri kullanılarak tümörden 60 terapötik ilişkili genin ileri moleküler tanısı. Bilgi kalitesinin artırılması için, seçilen üç gen üzerinde aynı zamanda en az üç FISH analizi yapılır.

ONCOMPASS™ Hesaplayıcı, ilgili bilimsel yayınların bulguları çerçevesinde, hedeflenen hangi tedavinin hastanın kişisel mutasyon profili ile pozitif veya negatif bir bağlantısının olduğunu ortaya çıkarır. Calculator, hastanın tümör türünde ruhsatlı ilaçların ya da yalnızca endikasyon dışı kullanılan ilaçların veya klinik çalışma ilaçlarının etkili olup olmadığını gösterir. Aynı zamanda hangi bileşiğin ilgili tümörle mücadelede etkili olamayacağını gösterir.

Hasta için yararlı olabilecek global klinik çalışmaların listesi.

ONCOMPASS™ Full aşağıdaki genleri test eder:

ABL1, AKT1, ALK, APC, ATM, BRAF, CDH1, CDKN2A, CSF1R, CTNNB1, EGFR, ERBB2, ERBB4, EZH2, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FLT3, GNA11, GNAS, GNAQ, HNF1A, HRAS, IDH1, IDH2, JAK2, JAK3, KDR, KIT, KRAS, MET, MLH1, MPL, NOTCH1, NPM1, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PTEN, PTPN11, RB1, RET, SMAD4, SMARCB1, SMO, SRC, STK11, TP53, VHL,DDR2, CHEK2, PIK3R1, MAP2K1, JAK1, TGFBR2, PDGFRB, IGFR1, ve aşağıda belirtilenlerden 3 FISH testi: HER-2, ALK, c-MET, FGFR1, PIK3CA, EGFR, ROS-1

DUYURUN

Sosyalleşin. Kanser ile mücadelede başkalarına yardım edin.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy